Transakcje na giełdzie walutowej

Podstawą działania giełdy walutowej, jest kupno i sprzedaż par walutowych. Na rynku forex para walut, stanowi całość. Moment kupna i sprzedaży waluty zależy od osoby, która zdecyduje się na handel walutom. To on przewiduje czy kurs waluty spadnie, czy też wzrośnie. Jeśli według jego obliczeń i przewidywać kurs danej waluty spadnie, wówczas będzie się on decydował na sprzedaż tej waluty. Jednak, gdy inwestor uzna, że kurs waluty pójdzie w górę wówczas zdecyduje się on na jej kupno. Kursem walutowym nazywa się stosunek wartości jednej waluty względem drugiej. Na rynku walutowym występują one w parach w systemie zwanym BID/ASK. BID odpowiada za cenę kupna, zaś ASK za cenę sprzedaży. Jedna z walut jest uznawana za bazową, druga za notowaną. W przypadku pary dolar, złoty, dolar jest walutą bazową, zaś złoty walutom notowaną. Waluta bazowa odpowiada za wszystkie kwotowania na rynku walutowym. Istnieją od tej zasady, dwa wyjątki. Są to pary funt, dolar oraz euro, dolar. Rynek wymiany walut jest bardzo spekulacyjny, jednak są czynniki, które mają stały wpływ na ich kursy. Kursy walutowe są ściśle związane z wartościami popytu oraz podaży. Jeśli wzrasta popyt na walutę, jednocześnie rośnie jej cena. Jeśli spada podaż na walutę, wówczas cena waluty również maleje. Obserwując sytuację na rynku popytu i podaży można przewidzieć zachowania rynku wymiany walut.