Czy giełda Forex jest dobrym źródłem dochodów

Każdy poważny człowiek, decydując się na zainwestowanie swojego kapitału, bierze pod uwagę korzyści z tego wynikające. Mówiąc prościej, każdy chce na swoich inwestycjach jak najwięcej zarobić, w jak najkrótszym czasie i przy minimalnym ryzyku. Jest to zrozumiałe logiczne myślenie. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszy się giełda Forex, zajmująca się obrotem walutami. Czy jest to bezpieczny sposób zarabiania pieniędzy? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy rozpatrzyć Forex pod kilkoma aspektami. Po pierwsze giełda ta działa na zasadzie transakcji kupno – sprzedaż. Z tym zawsze wiąże się jakieś ryzyko. Może się bowiem zdarzyć, że nie będzie chętnych do skorzystania z naszej oferty, albo, że my nie znajdziemy interesującej nas propozycji sprzedaży waluty. Wówczas może nastąpić zastój przynoszący nam straty finansowe. Ryzykowny jest też sam obracany towar – waluta. Jest to, obok akcji najbardziej niestabilna inwestycja. Nigdy bowiem nie wiadomo, co się wydarzy. Na kursy walut wpływa tak wiele czynników, taki na przykład jak sytuacja ekonomiczna danych krajów, ich sytuacja polityczna, inflacja, dewaluacja, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwości. A to właśnie na naszym przewidywaniu opiera się inwestowanie kapitału. Taka niestabilność grozi stratami finansowymi a nawet totalnym fiaskiem naszej kariery jako inwestora.