Zaplecze materialne giełdy

Giełda jak każde miejsce pracy musi stworzyć swoim pracownikom odpowiednią atmosferę oraz zaplecze socjalne, tak by mogli oni swobodnie wykonywać swoje obowiązki w sposób niezakłócany przez czynniki zewnętrzne. Tak, więc sama giełda, jako budynek jest dosyć ciekawie rozplanowanym miejscem. W centralnym punkcie można zaleźć ogromną salę, która przeznaczona jest dla maklerów, którzy codziennie walczą w innymi tego typu pracownikami o odpowiednio korzystne inwestycje. Cała sala jest przeznaczona dla nich i przemieszczają się oni po niej dosyć dynamicznie w celu kupna bądź sprzedaży poszczególnych akcji, które według nich warte są zainteresowania. Po boku ogromnej Sali umiejscowione są pomieszczenia administratorów oraz bezpośrednich przełożonych maklerów giełdowych. Bardzo ważne jest by były one położone dosyć blisko Sali, ponieważ maklerzy bardzo często w ciągu dnia muszą zachodzić do pokojów przełożonych i dyskutować z nimi na temat podejmowanych przez siebie decyzji finansowych. To właśnie tak zapadają najważniejsze decyzje oraz wszelkiego rodzaju porozumienia. Kolejnymi pomieszczeniami są pokoje z tak zwanym sprzętem bezpośrednio związanym z pracą maklera. To właśnie tam można znaleźć drukarki i wszelkiego rodzaju inne sprzętu, potrzebne, na co dzień maklerowi. Takie rozłożenie wszelkich pomieszczeń na giełdzie jest gwarantem spokojnej i bezpiecznej pracy. Gdyby coś miało się zmienić, to mało, kto wiedziałby jak ma arię zachować i zapanowałby chaos. Bardzo ważne jest, aby giełda była jak najbardziej stabilna i żeby nie zachodziło na niej zbyt wiele zmian, jeżeli chodzi o topografię. Mogłoby to źle wpłynąć na ludzi tam pracujących i ich efekty.