Transakcje dokonywanie na giełdzie

Na giełdzie towarów wartościowych można wyróżnić kilka podstawowych transakcji. Są one oczywiście uzależnione od tego, w jakim trybie ma być przekazany odwar oraz jak wygląda płatność za zakupioną partię. Otóż pierwszym rodzajem transakcji, który jest bardzo popularny na giełdzie towarów wartościowych jest transakcja rzeczywista. Można o niej mówić, gdy kupujący przed podpisaniem umowy może skontrolować stan kupowanego towaru oraz wypróbować go, jeżeli jest to możliwe ze względu na specyfikę przedmiotów. Jest to najpopularniejszy oraz najbezpieczniejszy sposób na to by wymienić się czymś na giełdzie towarów. Unika się wtedy sytuacji, w które kupujemy kota w worku oraz coś bardzo niepewnego. Drugim rodzajem transakcji przeprowadzanych na giełdzie towarów wartościowych jest transakcja natychmiastowa. Chodzi tutaj o to, że zakupiony towar po opłaceniu rachunku może być odebrany jeszcze tego samego dnia. Zazwyczaj znajduje się on w specjalnie wynajętych do tego celu magazynach oraz przystosowanych pomieszczeniach. Jest to drugi, co do popularności sposób na załatwienie swoich spraw na giełdzie towarów. Trzecim rodzajem transakcji jest popularnie zwana transakcja na przybycie. Jest to dosyć specyficzny rodzaj przeprowadzania operacji giełdowych, ponieważ w tym wypadku jedna osoba płaci drugiej za towar, który dopiero przybędzie do polski lub konkretnego miasta. Można, więc powiedzieć, że kupuje on coś w ciemno. Jest to oczywiście zabezpieczone wszelkiego rodzaju umowami, które chronią kupującego przed oszustwami. Ostatnim rodzajem transakcji są transakcje nierzeczywiste, czyli takie, które dokonywane są tylko po to by od razu odsprzedać zakupiony towar.