Spólki akcyjne a giełda

Giełda jest instytucją, na które notowane są kursy akcji różnych przedsiębiorstw. Wszystkie przedsiębiorstwa notowane na giełdach są przedsiębiorstwami mającymi formę spółek akcyjnych. W tego typu spółach osoby decydujące o losie przedsiębiorstwa są akcjonariuszami danej spółki. Akcjonariusze posiadają pakiet akcji, który upoważnia ich do podejmowania decyzji w danym przedsiębiorstwie. Im więcej ktoś posiada akcji, tym jego rola w danym przedsiębiorstwie akcyjnym jest większa. W żadnym wypadku akcjonariusz nie może jednak decydować samodzielnie o decyzjach spółki, gdyż spółki akcyjne składają się z przynajmniej kilku akcjonariuszy. Każdy może być akcjonariuszem danej spółki. Wystarczy do tego celu posiadać odpowiednią ilość pieniędzy, a następnie należy nabyć pakiet akcji danej spółki. Spółki notowane na giełdach czyli spółki akcyjne są spółkami otwartymi, to znaczy, że akcje są wystawione do obrotu publicznego i może je nabyć każda osoba, jeśli tylko ma do tego możliwości. Najbardziej pożądane są akcje dużych przedsiębiorstw o renomie i prestiżu, które mają bardzo wysoki obrót roczny. Takie spółki dają największe szanse na szybkie zarobienie dużych ilości pieniędzy w przypadku zakupu ich akcji. Spółki akcyjne często są przekształcane z innych spółek i przenoszą się na giełdę, gdyż ta daje większe możliwości zarobienia pieniędzy.