Rodzaje transakcje giełdowych

Transakcje wchodzące w skład giełdy towarów wartościowych można podzielić na kilka bardzo różnych od siebie rodzajów. Pierwszym z nich są transakcje rzeczywiste. Można mówić o tego typu transakcji w przypadku, gdy mamy do czynienia z towarem, który istnieje i który możemy przed zakupem zobaczyć. W innym wypadku kupujemy kota w worku a to już jest zupełnie inna transakcja. Drugim rodzajem transakcji zawieranych na giełdzie towarów wartościowych jest tak zwana natychmiastowa. Chodzi w niej o to, że osoba, która decyduje się na zakup jakiejś partii towaru po sfinalizowaniu całego porozumienia musi odebrać towar tego samego dnia i zabrać go z giełdy. Jest to chyba jeden z popularniejszych obecnie stosowanych metod zawierania transakcji. Trzecim rodzajem są transakcje na przybycie. Jest to tak naprawdę wielka niewiadoma, ponieważ płacimy za coś, czego rzeczywiście nie ma i co dopiero musi przybyć do kraju. Zazwyczaj jednak zawierane są stosowne umowy, które uniemożliwiają oszustwo kogokolwiek w tego typu układzie. Jednakże wadą takiego rozwiązania jest to, że pieniądze trzeba wpłacić przed tym zanim dostaniemy towar. Istnieją jednak sytuacje, gdy tego typu rozwiązanie jest opłacalne dla obu stron oraz kiedy obie strony są usatysfakcjonowane tego typu rozliczeniem. Kolejnym i ostatnim zarazem rodzajem operacji przeprowadzanych na giełdzie są tak zwane transakcje nierzeczywiste. Są to transakcje, których dokonuje się tylko i wyłącznie w celu natychmiastowego odsprzedania. Chodzi o to, żeby kupić towar i od razu wystawić go, jako dostępny do sprzedaży jednocześnie zmieniając jego cenę na wyższą.