Pojęcie instytucji giełdowej

Ludzie starają się zgromadzone przez siebie środki kapitałowe pomnażać na różne sposoby. Zakładane przez ludzi przedsiębiorstwa przybierają różną formę. Mogą to być spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i inne. Mogą to być też spółki akcyjne i to właśnie ten rodzaj spółek jest nierozerwalnie związany z instytucją giełdową. Giełda walutowa jest miejscem gdzie prezentowane są kursy akcji danego przedsiębiorstwa. Na giełdzie każdego dnia prezentowane są kursy akcji czyli podawana jest do publicznej wiadomości ich wartość. Każda spółka akcyjna składa się z wielu wyemitowanych akcji, których posiadaczami się akcjonariusze danej spółki. Każda osoba prywatna może być akcjonariuszem danej spółki, jeśli tylko posiada odpowiedni kapitał pieniężny pozwalający jej na zakup odpowiedniej ilości akcji danego przedsiębiorstwa. Na giełdzie prezentowane są ceny akcji, które można nabywać oraz podawane są informacje o wzroście ich wartości lub o spadku wartości akcji. Jest to kluczowa informacja dla wszelkich inwestorów giełdowych oraz dla osób posiadających akcje danego przedsiębiorstwa, które notowane jest na giełdzie. Jeśli akcje danego przedsiębiorstwa zyskują n wartości, to wówczas wzrasta ich cena, a co za tym idzie wzrasta również wartość całego przedsiębiorstwa. Jeśli ceny akcji spadają, to traci na tym cała spółka.