Obligacje skarbu państwa

Na świecie występuje kilka rodzajów papierów wartościowych. Jednym z takich rodzajów papierów wartościowych są obligacje. Obligacje są papierami wartościowymi, które zastępują duże kwoty pieniędzy i są emitowane przez skarb państwa danego kraju. Obligacje mają znaczenie podczas kryzysów finansowych i wojen. Dzięki obligacjom państwo może w szybki sposób zyskać duże ilości środków pieniężnych potrzebnych do dokonywania określonych działań. Podczas wojen państwo wypuszcza obligacje, po to by kupowali je obywatele. Obligacje są wówczas bonami wojennymi. Pieniądze z ich sprzedaży trafiają do państwowej kasy, z której zasilane są wszelkie dostawy dla wojska, sprzętu oraz pożywienia. Podczas pokoju obligacje emitowane są także przez państwa o niestabilnej sytuacji finansowej, takie w których następuje recesja gospodarcza. Dzięki obligacjom państwo może zdobyć środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Państwo wypuszczając obligacje oraz je sprzedając, musi jednocześnie gwarantować, iż w przypadku gdy obywatel zechce wymienić obligacje, to może tego dokonać w każdej chwili. Obligacje wypuszczane przez państwo muszą mieć pokrycie. W innym przypadku nie świadczy to dobrze o kondycji państwa i powoduje utratę zaufania obywateli do instytucji państwowych w danym kraju, a to jest sytuacja wysoce niepożądana.