Obligacje Skarbu Państwa

Każdego roku, gdy władze Polski potrzebują dofinansowania, wówczas korzystają z kilku możliwości. Jedną z nich jest możliwość zadłużenia się w Banku Światowym, ale taka pożyczka jest zwykle wysoko procentowana. Możliwość zaciągnięcia kredytu daje także Narodowy Bank Polski, który jednak nie zawsze się godzi na to, żeby rząd mógł ponownie się zadłużać na rynku polskim. Wydaje za to zgodę na to, aby rząd wyemitował obligacje, ściągając w ten sposób pieniądze z polskiego rynku od podatników, jednocześnie wypłacając z góry ustalone odsetki, które można wpisać w kosz emisji obligacji. Obligacje są instrumentami wystawianymi przez państwo, ale obligacje mogą wystawiać także gminy czy firmy, które wystawiając obligacje komunalne także liczą na nisko oprocentowany kredyt, który gwarantują nabywcy obligacji. Obligacje wystawiane są na określony czas, po którym wystawca, czyli na przykład rząd, obiecuje wypłatę środków z obligacji oraz dodatkowo odsetki, których wysokość była ustalana w momencie emisji obligacji. Obligacje wystawiane są zwykle na okresy letnie, przy czym jeden rok to najkrótszy okres. Przez kilka ostatnich lat oprocentowanie obligacji było niższe niż inflacja w Polsce, dlatego inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa nie było opłacalne. Trudno przewidzieć, czy inwestowanie w pięcioletnie obligacje przyniesie spodziewane zyski po odliczeniu podatku Belki oraz po porównaniu z wysokością inflacji.