Kursy walut, publikowane przez NBP

Każdego dnia Narodowy Bank Polski publikuje kursy średnie walut. Na podstawie tej tabeli każdy z banków oraz kantorów ustala swoje kursy kupna i sprzedaży walut, wymienionych w tabeli. Warto dodać, że NBP przygotowuje tabelę z podstawowymi kursami walut oraz tworzy także drugą, w której można znaleźć mniej popularne waluty. Tabela średnich kursów stanowi także podstawę do rozliczeń faktur, wystawianych na rzecz polskich firm, ponieważ przy podpisywaniu umów, a potem przy wystawianiu faktur, należy wpisać zawsze datę oraz kurs średni NBP, według którego dane wartości są przeliczane na złotówki. W ciągu dnia NBP potrafi przesłać kilka tabel kursowych, na podstawie których banki przeliczają transakcje, a kantory ustalają swoje własne kursy walut. Różnicę pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty, opartymi oczywiście na kursie średnim NBP, nazywa się spreadem i im spread jest większy procentowo, tym mniej korzystne dla klienta będą przeliczenia transakcji. NBP w ciągu dnia tworzy także fixingi, które minimalnie zmieniają wartości walut. NBP przesyła tabele kursowe, a banki są zobligowane do ustalania własnych kursów na tej podstawie, ponieważ zobowiązuje ich do tego prawo bankowe. To bank centralny ustala kursy walut, wykorzystywane do rozliczeń, a dopiero kolejni uczestniczy rynku finansowego ustalają własne kursy na tej podstawie.