Inwestowanie na polskim rynku

W obecnych czasach istnieje mnóstwo możliwości inwestowania własnych oszczędności. Podstawową możliwość dają banki, udostępniając rachunki oszczędnościowe z trochę lepszym oprocentowaniem, ale za to z zastrzeżeniem, że w ciągu miesiąca klient może wypłacić środki tylko raz, a za kolejny przelew środków klient musi zapłacić. Zdecydowanie lepszą możliwość inwestowania środków dają lokaty, ponieważ to klient wybiera okres trwania lokaty, wysokość kwoty, decyduje także, czy chce mieć wypłacone środki po zakończeniu lokaty, czy może chce kapitalizować odsetki i odnowić lokatę na nowych zasadach, ale na kwotę powiększoną o wysokość odsetek. Zdecydowanie większe zyski można uzyskać, gdy korzysta się z oferty funduszy inwestycyjnych. Tutaj jest zdecydowanie wyższe ryzyko, ale także można zarobić więcej. Każdy może wykupić sobie udział w funduszu inwestycyjnych, nabywając jednostki uczestnictwa, które są wyceniane raz dziennie. Dlatego zainwestowane środki niemal od razu zarabiają albo tracą. Należy pamiętać, że przy zakupie czy przy zbyciu jednostek obowiązuje prowizja, zwykle w wysokości do 5 %, natomiast nie ma jej jeśli klient zamienia jednostki funduszy w ramach określonego parasola funduszy. Oczywiście najbezpieczniejsze są fundusze obligacji czy stabilnego wzrostu, natomiast najbardziej ryzykowne są fundusze akcyjne, przy czym z perspektywy historycznej pozwalają one także najwięcej zarobić.