Indeksy na giełdzie papierów

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych dostępnych jest kilka indeksów, dzięki którym można poznać aktualne trendy rynkowe, przewidywać zyski lub straty. Najbardziej znanym wskaźnikiem jest WIG czyli Warszawski Indeks Giełdowy, obejmujący wszystkie spółki, notowane na giełdzie, i jest notowany d 1991 roku. Wówczas poziom WIG wynosił 1000 punktów, od tamtej pory zdecydowanie wzrósł. Jego wartość jest publikowana co minutę. Historycznie najniższy poziom WIG (trochę ponad 600 punktów) uzyskał w 1992, natomiast najwyższy (ponad 60 000 punktów) – w 2007 roku. Skład spółek, które zaliczają się do ego indeksu zmienia się raz w kwartale, aby uwzględnić aktualne spółki, które zadebiutowały na giełdzie oraz te, które już na giełdzie notowane nie są. Kolejny indeks to WIG20, który jest ustalany na podstawie kursów 20 największych spółek giełdowych na warszawskiej giełdzie. Powstał on w 1994 roku i wówczas ustalono jego stawkę bazową na 1000 punktów, jednak historycznie miał on także około 577 punktów w 1995 roku, za to najwyższy – ponad 3900 punktów – w październiku 2007 roku. Każdego roku dokonuje się korekt spółek, wchodzących w skład WIG20 – w 2013 roku miejsce TVN zajęła spółka Eurocash. Z kolei w 2010 zamiast spółki Agora pojawiła się Polska Grupa Energetyczna, przy czym w 2010 roku była jeszcze jedna zmiana pośród spółek.