Fundusze inwestycyjne w Polsce

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim to naprawdę bogata oferta dla potencjalnych inwestorów. Fundusze inwestycyjne są w ofercie banków, domów maklerskich, które gromadzą fundusze z wielu miejsc, ale także są dostępne poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe czy też towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie bezpośrednio u firmy zarządzającej danym funduszem inwestycyjnym jest najtańsze, ponieważ najczęściej przy nabywaniu jednostek funduszy bezpośrednio nie trzeba płacić dodatkowo za nabycie jednostek. Jednostki są wyceniane każdego dnia, dlatego każdego dnia można mieć świadomość, czy zarabia się na funduszu, czy też nie. Ideą funduszy inwestycyjnych jest wspólne inwestowanie środków, czym zajmuje się osoba zarządzająca danym funduszem. Fundusze inwestycyjne dzieli się na otwarte (FIO), do takiego funduszu można dołączyć zawsze, a liczba jednostek uczestnictwa nie jest ograniczona. Natomiast w przypadku funduszy zamkniętych mają stałą ilość certyfikatów uczestnictwa, zwykle możliwość dołączenia do nich jest także ograniczona czasowo. Fundusze agresywnego wzrostu są najbardziej ryzykowne spośród funduszy akcyjnych, które już same z siebie są obarczone wysokim ryzykiem, ale z drugiej strony na podstawie danych historycznych można wyciągać wnioski, że bardzo często można na nich sporo zarobić. Najmniej można zarobić na funduszach zrównoważonych, ponieważ lokują one środki w obligacjach albo na lokatach.