Domy Maklerskie w rozliczeniach

Każdy inwestor, który chce się zająć inwestowaniem na giełdzie, musi mieć rachunek maklerski. Rachunki takie prowadzą Domy Maklerskie, które trochę zmieniły swój zakres odpowiedzialności w ciągu ostatnich dwudziestu lat. To właśnie dom maklerski w imieniu inwestora kupuje albo sprzedaje akcje, pobierając od takich transakcji prowizję, chyba, że umowa rachunku maklerskiego wnosi o inny sposób rozliczenia, na przykład dając domom maklerskim prawo do pobrania comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego. Domy Maklerskie zajmują się także udzielaniem wsparcia swoim klientom w zakresie inwestowania – nie prowadzą działalności stricte doradczej, ponieważ najczęściej nie mają uprawnień do tego, aby podejmować decyzje za swoich klientów. Maklerzy zajmują się inwestowaniem pieniędzy, np. funduszy inwestycyjnych, które bardzo często fundusze zajmują się zarabianiem na akcjach, w zależności od funduszu procent akcji w portfelu sięga nawet 80 %. Analitycy z domów maklerskich są najczęściej pytani przez media o opinie na temat perspektyw na rynku finansowym, ale także o wysokość inflacji czy też o możliwości rozwoju całego rynku w perspektywie spowolnienia gospodarczego. Dom maklerski zajmuje się także zapisami na nowe emisje akcji, przygotowują także dokumenty do emisji akcji jako takich.