Czym są akcje

Każda ze spółek, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, emituje akcje, czyli specjalne papiery wartościowe, które dają ich właścicielom określone prawa, między innymi możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy czy prawo do wypłaty dywidendy. Akcje są papierami wartościowymi, wystawianymi na okaziciela, chociaż w dobie internetowych rachunków maklerskich są raczej papierami wirtualnymi. Majątek spółki dzieli się na takie same części, bez wyszczególniania, za co odpowiada konkretny papier. Chodzi o to, że każda akcja stanowi wycinek wartości spółki, każda akcja to prawo do określonej wartością części spółki, bez wyszczególniania, że te czy inne akcje to prawo do budynków, a inne – prawo do zysku ze sprzedaży. Każda akcja to część budynków, sprzętu, materiałów czy know how firmy. Jeżeli spółka wypracuje w danym roku zyski, zgromadzenie akcjonariuszy decyduje, czy wypracowane zyski mają trafić jako dywidenda w ręce akcjonariuszy, czy może warto przeznaczyć wypracowane zyski na inwestycje, zwiększające wartość spółki. Z tym bywa różnie. Jednak dywidenda to dosyć korzystne rozwiązanie dla akcjonariuszy, ponieważ wypracowany zysk dzieli się na ilość akcji, a następnie wypłaca każdemu akcjonariuszom. Nie trzeba być posiadaczem akcji przez okrągły rok – wystarczy, czy było się posiadaczem akcji konkretnego dnia w roku, bo to daje prawo do przyznania dywidendy.