Czym jest giełda państwowa

Istnieje wiele rodzajów giełd. Jedne są mniej zależne od Państwa a inne więcej. Jest spowodowane tym, że nie w każdy rodzaj państwo ma prawo ingerować tak jak mu się to podoba. Jeżeli jednak mowa o tak zwanej giełdzie państwowej, to można powiedzieć, że jej szefem jest państwo i to właśnie ono ją założyło i ono sprawuje pełnie władz w tym miejscu. Zazwyczaj tego typu giełda powstaje poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjne, która jedną pieczątką powołuje ten dziwny twór do życia. Żeby jednak giełda państwa mogła działać musi mieć pracowników, którzy przez cały czas będą monitorować to jak ona działa. Jest to z resztą zbieżny element z giełdą niepaństwową. W niej też potrzebni są pracownicy. Różnicą jest to, że w przypadku giełdy państwowej to właśnie państwo jest szefem każdego pracownika i to właśnie przed państwem on odpowiada. Oprócz tego nie działa on na zlecenie firm prywatnych a co za tym idzie musi dbać o interesy swojego przełożonego. Po to właśnie został zatrudniony. Mylą się ci, którzy myślą teraz, że skoro państwo jest właścicielem takiej giełdy to nie kontroluje się i może robić, co chce. Otóż nie, ponieważ zostały powołane do tego specjalne organy niezależnie działające i nieulegające żadnej presji z góry, których zadaniem jest kontrola tego typu miejsc oraz dbanie o ot by nie dochodziło tam do żadnych oszustw ani przekrętów finansowych. Dzięki temu właśnie giełda państwowa jest bardzo bezpiecznym do zainwestowania swojej gotówki miejscem. Trzeba jednak pamiętać, że jak każda giełda jest obarczona ryzykiem i nie zawsze się wygrywa.