Czym jest giełda państwowa

Giełda jak wiele innych działalności gospodarczych jest w mniejszym lub większym stopniu zależna od państwa. Istnieją giełdy, które tylko muszą przestrzegać przepisów, ale ich właścicielem nie jest państwo. Istnieją również miejsca takie jak giełda państwowa. Jest to specyficzny twór powołany do życia przez rząd danego kraju zazwyczaj w trybie orzeczenia decyzji administracyjnej. Jeżeli takie przedsięwzięcie dojdzie do skutku to wtedy giełda zostaje powołana do życia a jej bezpośrednim właścicielem jest państwo. Logicznie rzecz biorąc można dojść do wniosku, że w takiej giełdzie to właśnie państwo sprawuje kontrolę nad każdym nawet najmniejszym elementem jej działalności. To właśnie rząd zatrudnia ludzi, którzy mają za zadanie organizować pracę w tego typu miejscu oraz wykonywać powierzone im zadania. Jeżeli chodzi o uczestników takiej giełdy to tutaj się nic nie zmienia. Są na niej maklerzy, którzy zajmują się obrotem akcji oraz firmy, które w swoim imieniu sprzedają lub kupują papiery wartościowe. W przypadku giełdy państwowej to właśnie państwa kontroluje jej pracę raz to jak wypełniane są określone zadania. Jest to pewnego rodzaju paradoks, ponieważ jak można bezstronnie kontrolować coś, co się samemu stworzyło. Otóż rząd powołuje razem z giełdą do życia szereg autonomicznych instytucji finansowych, które muszą, na co dzień sprawować kontrolę na giełdami istniejącymi w całym kraju. Teoretycznie tego typu instytucje są bezstronne a ich działanie nie jest niczym skrępowane. Nikt jednak nie wiem do końca jak to jest, ponieważ jeżeli państwo powołało do życia aparat kontroli to w jakiś sposób musi mieć wpływ na jego działania.