Co wpływa na zmianę kursu walut

Kursy walut są bardzo delikatnym tworem, którego stan jest na tyle niestabilny, że zmienia się z dnia na dzień i potrafi jednego dnia być bardzo wysoki, zaś drugiego pod wpływem jakiś konkretnych wydarzeń drastycznie opaść. Tak, więc jeżeli chodzi o to, jakie są czynniki wpływające na wysokość kursu walut to najważniejszym oraz najbardziej kontrolowanym przez państwo jest inflacja panująca w gospodarce. Oznacza to sytuacje, gdy pieniądz traci na wartości, a obywatele pomimo tego, że mają dużo gotówki nie mogą nic kupić, ponieważ ceny są sztucznie podbijane do wręcz absurdalnych poziomów. Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stóp walutowych jest polityka walutowa danego państwa. Nie zawsze może okazać się ona słuszna i czasami może dojść do takiej sytuacji, złe podjęte przez ministerstwo finansów decyzje mszczą się w postaci zawyżonego kursu walut. Ostatnią, ale bardzo ważną i chyba najistotniejszą kwestią jest stan gospodarki. Nie należy zapominać, że to jak postrzegana jest w innych krajach nasza waluta i jak dużo znaczy jest nierozerwalnie złączona z tym jak bardzo stabilna jest nasza gospodarka. Czym silniejsza i produkt krajowy brutto większa inne narody bardziej liczą się z naszą walutą, a co za tym idzie chętnie ją kupują? W innym przypadku nie ma możliwości, aby kurs walut był korzystny. Jeżeli gospodarka ledwo zipie a polityka zagraniczna oraz walutowa jest wykonywana nieudolnie wtedy rodzima waluta traci na wartości i zaczyna się sytuacja, w której nie ma ona żadnego znaczenia na międzynarodową politykę finansową.