Zawód maklera giełdowego

W przeprowadzaniu transakcji na giełdzie papierów wartościowych pomagają nam maklerzy papierów wartościowych. Są to osoby profesjonalnie zajmujący się transakcjami kupna i sprzedaży akcji, obligacji, praw do poboru i wszystkich innych papierów wartościowych notowanych na giełdzie. W zamian za oferowany zakres usług, jego klienci wpłacają na jego konto określoną w umowie prowizję od zysków z inwestycji. Większość maklerów pracuje w jednym z domów maklerskich. Konieczność bycia członkiem jednego z domów maklerskich wynika również ze specyfiki i organizacji mechanizmów działania giełdy papierów wartościowych, ponieważ osoby fizyczne nie mogą być uczestnikami transakcji giełdowych, za to domy maklerskie mogą. Obecnie na warszawskiej giełdzie działa około czterdziestu domów maklerskich. Maklerzy przekazują instrukcje od swoich klientów w swoim imieniu, lecz ewentualne konsekwencje takich decyzji spoczywają na rachunku klienta. By móc wykonywać zawód maklera papierów wartościowych, potrzebne jest zdobycie odpowiedniej licencji, którą nadaje w naszym kraju Komisja Nadzoru Finansowego. Do obowiązków każdego maklera giełdowego należy przede wszystkim oferowanie notowanych na giełdzie papierów wartościowych w publicznym obrocie, oraz ich nabywanie i sprzedaż we własnym imieniu, lecz zazwyczaj na rachunek klienta, dla którego pracuje. Do jego obowiązków należy także sporządzanie i podpisywanie umów z klientem.