Założenie spółki akcyjnej

Kodeks spółek handlowych zawiera dwie grupy spółek, spółki osobowe i kapitałowe. Do tej grupy spółek wchodzą wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Przesłankami do zawiązania spółki akcyjnej są między innymi chęć stworzenia działalności na szeroko zakrojoną skalę, nawet międzynarodową. Założenie spółki akcyjnej jest warte polecenia również, gdy wspólnicy nie chcą być odpowiedzialni zbiorowo za ewentualne zobowiązania spółki. W spółkach akcyjnych istnieje również szansa na kumulację dużego kapitału. Założenie spółki akcyjnej daje także szansę akcjonariuszom na emisję akcji i obligacji, jak również wkroczenie pewnego dnia na parkiet giełdowy. Największymi zaletami tej formy organizacyjno-prawnej są możność pozyskiwania znacznych środków poprzez sprzedaż akcji i obligacji emitowanych przez spółkę, oraz brak odpowiedzialności solidarnej wspólników za zobowiązania wobec wierzycieli. Każdy ze wspólników odpowiada tylko i wyłącznie do wysokości włożonego w majątek spółki wkładu. Spółka akcyjna daje, jak żadna inna spółka możliwość prowadzenia bardzo dużej działalności, posiada również osobowość prawną. Krajowe prawodawstwo daje możliwość założenia spółki akcyjnej również przez obcokrajowców. Największą niedogodnością przy założeniu spółki akcyjnej jest konieczność zgromadzenia wysokiego kapitału zakładowego, bo aż w wysokości stu tysięcy złotych, co może być sporym problemem.