Zakup papierów wartościowych

Stajemy się coraz bogatsi. Wypracowane pieniądze, co normalne chcemy zainwestować, w jakiś pewny interes, ale nie zawsze wiemy, co będzie dla nas w danym momencie najlepszą opcją. Nasze działania inwestycyjne są bardzo często uzależnione od naszego charakteru i temperamentu. Chętnie nasi rodacy inwestują w nieruchomości mieszkaniowe oraz w kamienie szlachetne, lecz od pewnego czasu można zaobserwować coraz większe zainteresowanie w inwestycje w papiery wartościowe. Pragnienie dużego zysku na giełdzie jest niekiedy tak duże, że wiele osób zaciąga kredyty w instytucjach bankowych na zakup papierów wartościowych. Taka oferta kredytowa występuje w coraz większej liczbie instytucji bankowych. W dalszym ciągu instrumentem finansowym, w który najchętniej inwestujemy są akcje spółek. W roku dwutysięcznym dwunastym, na warszawskiej giełdzie notowanych było ponad czterysta trzydzieści spółek, których łączna wartość sięgała sześciuset siedemdziesięciu miliardów złotych. Omawiając akcje, jako jeden z papierów wartościowych warto podkreślić, że dochód z akcji jest zmienny. Gdy chcemy zainwestować w papiery wartościowe o stałym dochodzie i oprocentowaniu, to powinniśmy się zainteresować ofertą obligacji rządowych. Innymi rodzajami papierów wartościowych notowanych na giełdzie są prawa poboru, prawa do akcji, prawa pierwszeństwa, certyfikaty inwestycyjne, warranty opcyjnie, produkty ustrukturyzowane i tym podobne.