Zadania giełdy papierów wartościowych

Przed giełdą papierów wartościowych każdego dnia stoi konieczność wykonywania pewnych zadań. W każdym kraju, w którym funkcjonuje giełda papierów wartościowych, jest jedną z najważniejszych instytucji, jeśli chodzi o gospodarkę krajową. Wartość wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to około siedmiuset miliardów złotych, więc rola w gospodarce krajowej takiej instytucji jest niebagatelna. Giełda, która spełnia zadania postawione przed nią przez gospodarkę krajową powinna prze wszystkim wypełniać wszystkie ustawowe wymagania, jakie zostały przed nią postawione. Musi ponadto działać w obrębie obowiązującego prawa. Instytucją nadzorującą pracę warszawskiej giełdy jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dobra giełda w warunkach gospodarki wolnorynkowej powinna również posiadać wewnętrzny regulamin, który będzie regulował sposób działania jej organów i wszystkich podmiotów dopuszczonych do transakcji z udziałem papierów wartościowych. Wszystkie decyzje zawierane na giełdzie papierów wartościowych muszą być ponadto przejrzyste. Giełda powinna dodatkowo regularnie organizować swoje sesje. Dobra giełda, to również taka, która daje wszystkim podmiotom biorącym udział w transakcjach równy dostęp do informacji. Obecnie koniecznością jest posiadanie przez giełdę szybkiego systemu informatycznego, który pozwoli na szybką realizację zamówień. Giełda musi także zapewniać swoim uczestnikom szybkie i bezpieczne rozliczenia.