Uczestnicy giełdy papierów wartościowych

Aby giełda miała możliwość pracowania na czyjś zysk, musi określić konkretną grupę uczestników. Grupa ta zawiera kupców oraz sprzedawców. Często w transakcji kupna-sprzedaży pojawia się pośrednik. Podstawowy podział uczestników wyróżnia następujące grupy, które mogą naprzemiennie raz być kupującym, raz sprzedającym: urzędnicy, samodzielni uczestnicy, pośrednicy oraz goście. Najliczniejszą grupę na giełdzie papierów wartościowych stanowią pośrednicy czyli maklerzy. Pracują oni na zlecenie kupujących bądź sprzedających. Ich miejscem zatrudnienia są domy maklerskie oraz pozostałe instytucje zajmujące się pośrednictwem przy obrocie papierami wartościowymi. Rozróżnia się maklerów wolnych oraz kursowych. Ci pierwsi dokonują transakcji kupna-sprzedaży zarówno w cudzym imieniu i na cudzy rachunek, jak i w swoim imieniu, na swój rachunek. Natomiast maklerzy „specjaliści” czyli kursowi zajmują się obrotem papierów wartościowych konkretnego rodzaju. Są w tej dziedzinie fachowcami. Możliwość dokonywania transakcji we własnym imieniu i na własny rachunek mają także samodzielni uczestnicy. Indywidualnie pracują na swoje zyski. Urzędnicy stanowią grupę ludzi, którzy zostali uprawnieni przez swoje firmy do sprzedaży bezpośredniej. Cechą gości jest brak możliwości zawarcia jakiejkolwiek transakcji.