Transakcje pakietowe na sesji giełdowej

Transakcje pakietowe zawierane są poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego. Zwykle zawierane są przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili wszelkie detale. Transakcje pakietowe mogą być zawierane tylko w dniach sesji giełdowych, jeżeli obrót danymi instrumentami finansowymi nie jest zawieszony. Przedmiotem transakcji tego rodzaju mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego określone przez Zarząd Giełdy. Transakcje dużymi pakietami akcji umożliwiają nabycia wielu akcji za jednym razem. Wielkość pakietu i wysokość ceny określają regulacje giełdowe. Oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych widziana jest jedynie przez biuro maklerskie, do którego została skierowana. Transakcje pakietowe przeważnie ustalane są wcześniej między inwestorami, a giełda staje się tylko miejscem transakcji i przeniesienia własności. Transakcje pakietowe można rozliczyć w dowolnym terminie ustalonym przez obie strony. Zlecenia na instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji pakietowej nie mogą być łączone w jedno zlecenie maklerskie. Wyjątkiem są zlecenia wystawiane przez członka giełdy w sytuacji zarządzania cudzym pakietem akcji. Transakcja pakietowa może zostać zawarta, jeżeli jej strony przekażą Spółce za pośrednictwem terminala zgodne informacje o warunkach transakcji określonych przez Zarząd. W sytuacji gdyby zawarcie transakcji pakietowej miało naruszać regulacje obowiązujące na rynku, zasady uczciwego obrotu lub zachodzi podejrzenie wystąpienia manipulacji, spółka nie wyraża zgody na zawarcie transakcji pakietowej. Transakcja pakietowa może być zawarta jedynie na podstawie jednego zlecenia kupna i jednego zlecenia sprzedaży.