Rynek pierwotny, a rynek wtórny

Rynek papierów wartościowych obejmuje transakcje długoterminowymi papierami wartościowymi, czyli min akcjami i obligacjami. Rynek papierów wartościowych dzielimy na rynek pierwotny i rynek wtórny. Pierwotny rynek papierów wartościowych to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży papierów wartościowych (akcji i obligacji) bezpośrednio przez emitent. Cenę papierów wartościowych ustala w swoim imieniu instytucja wystawiająca akcje i obligacje. Sprzedaż i kupno papierów wartościowych odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich. Głównym zadaniem rynku pierwotnego jest przemieszczanie kapitału do najbardziej efektywnych sektorów gospodarki, rozwój rynku papierów wartościowych, czy też zwiększenie możliwości rozwojowych podmiotów gospodarczych. Rynek wtórny jest dopełnieniem rynku pierwotnego, gdzie proponuje się nabywanie papierów wartościowych od podmiotów innych niż emitent. Własność, która jest sprzedawana należała już wcześniej do kogoś. Rynek wtórny umożliwia transformacje kapitału np.: akcje zmienia w obligacje i odwrotnie. Ponadto wycenia kapitał, dzięki czemu ustala relacje między ceną rynkową, a emisyjną. Inwestor ma również możliwość obserwowania notowanych spółek, dzięki czemu może wyrobić o przyszłych inwestycjach i przewidzieć trendy. Giełda papierów wartościowych w Warszawie wchodzi w skład rynku wtórnego, podobnie jak spółka akcyjna BondSpot. Taka jest zależność GPW w Warszawie od bardzo wielu lat i w najbliższym czasie na pewno nic się nie zmieni w tym zakresie.