Rodzaje i cechy akcji

Akcje są papierami wartościowymi, za sprawą których uzyskuje się uprawnienia. Dotyczą one zarówno czerpania zysków, podziału majątku jak i możliwości podejmowania decyzji i zarządzania. Ta możliwość z kolei wymusiła rozdzielenie akcji na pewne grupy, które ograniczają ryzyko związane ze szkodliwym działaniem nabywcy. Wyróżniamy podział na trzy grupy. Pierwszy dotyczy podziału akcji ze względu na sposób przenoszenia własności (na okaziciela oraz imienne). Akcje na okaziciela nie są rejestrowane, ponieważ prawo przenoszenia własności jest nieograniczone. Byłoby to wielce kłopotliwe i przesiąknięte biurokracją. Takie akcje można puścić w dalszy obieg, pobierając pełną wartość finansową akcji. Akcje imienne natomiast ściśle określają właściciela, są zarejestrowane w odpowiednim dokumencie spółki. Akcje imienne mają w spółce ograniczoną liczbę, posiadaczami są zazwyczaj jej założyciele. Wydawane są z reguły za wkłady niepieniężne. Drugi podział dotyczy formy pokrycia wartości akcji (gotówkowe oraz aportowe). Gotówkowe związane są, jak sama nazwa wskazuje z gotówkowym pokryciem wartości w całości bądź częściowo. Natomiast aportowe dotyczą wkładu rzeczowego. Trzeci podział związany jest rodzajem uprawnień, jakimi dysponuje posiadacz (zwykłe i uprzywilejowane). Akcje zwykłe dają wszystkim ich posiadaczom takie same prawa. Natomiast uprzywilejowane wzbogacają o prawo głosu, złote akcje oraz wyższą dywidendę. Akcje uprzywilejowane zazwyczaj znajdują się w posiadaniu założycieli spółki.