Regulamin giełdy papierów wartościowych

Tak olbrzymia i potężna organizacja, jaką jest bez wątpienia giełda papierów wartościowych musi działać w obrębie określonych przepisach, a wszystkie decyzje zawierane na giełdowym parkiecie, powinny mieć solidne podstawy prawne. Całą działalność giełdy papierów wartościowych w naszym kraju nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. By giełda mogła w ogóle funkcjonować musi uzyskać od państwa koncesję na prowadzenie transakcji. W połowie dwutysięcznego dwunastego roku, na warszawskim parkiecie giełdowym notowanych było mniej więcej czterysta trzydzieści spółek. Łączna wartość wszystkich tych spółek była w granicach siedmiuset miliardów złotych. Gdy w grę wchodzą tak ogromne pieniądze, cała struktura musi mieć solidne podwaliny. Jeśli chodzi o naszą krajową giełdę, to największą rolę w całym procesie organizacji działania spełnia statut giełdy i jej regulamin. W regulaminie znajdują się wszystkie sprawy dotyczące zakres funkcjonowania giełdy, określenie miejsca i godziny trwania sesji giełdowych, możliwe sposoby i rodzaje zawieranych transakcji giełdowych oraz regulaminie określane są kursy giełdowe. W statucie natomiast zawarte są kwestie typu wymienienia uczestników, którzy mogą uczestniczyć w transakcjach giełdowych, ogólne zasady funkcjonowania giełdy, omówiona jest cała struktura organizacyjna giełdy, jej organy i zadania postawione przed tymi organami, czy też rodzaje papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu.