Profil inwestora indywidualnego

Giełda obrotu papierami wartościowymi daj ogromne możliwości nie tylko zarabiania ale i poznawania czegoś nowego. Na giełdzie przeciągamy proces edukacji z zakresu ekonomi oraz finansów. Nie musimy korzystać z pomocy maklerów ani dzielić się swoimi zyskami z instytucjami zajmującymi się doradztwem inwestycyjnym. Można na własną rękę zająć się inwestowaniem w papiery wartościowe. Jak kształtuje się profil polskiego indywidualnego inwestora? Po pierwsze to człowiek młody, rządny rozwoju intelektualnego oraz pomnażania swojego majątku. Taki człowiek nie boi się trudnych wyzwań ani ryzyka, które towarzyszy nowym przedsięwzięciom. Zatem młody inwestor musi posiadać odpowiedni poziom wykształcenia z konkretnej dziedziny. Tajniki giełdy zna doskonale, potrafi odnaleźć się w zmaterializowanym świecie. Młody, wykształcony inwestor zazwyczaj pochodzi z dużego miasta. Mieszka w nim, rozumie jego kosmopolityczną funkcję, lubi gdy wokół coś się dzieje. Jest także odważny i lubi postawić na swoje. Na giełdzie czuje się jak ryba w wodzie. Połączenie wiedzy z intuicją oraz wyczuciem sytuacyjnym daje pożądane rezultaty. Posiada analityczny umysł, potrafi wyjść obronną ręką z każdej stresującej sytuacji. Jest znakomitym strategiem. Często giełda nie jest głównym ani jedynym źródłem jego dochodów.