Pojęcie indeksu giełdowego

Na każdej giełdzie papierów wartościowych przedstawiane są każdego dnia indeksy giełdowe, które mają być syntetycznym przedstawieniem sytuacji na rynku giełdowym. Indeks giełdowy nie musi przedstawiać tylko i wyłącznie sytuacji na rynku głównym, może też przedstawiać wybranych elementów rynku giełdowego. Na rynku papierów wartościowych w Warszawie najważniejszym indeksem jest Warszawski Indeks Giełdowy. Jest to indeks oficjalny, a znajdują się na nim informacje dotyczące akcji notowanych na giełdzie. Warszawski indeks giełdowy przedstawia przede wszystkim poziom dochodowości inwestycji, wszystkich akcji, jakie znajdują się w obrocie. Kolejnym ważnym oficjalnym indeksem jest warszawski indeks giełdowy dwadzieścia, który bierze pod uwagę wartość akcji dwudziestu najbogatszych spółek na giełdzie. Tych dwadzieścia spółek charakteryzuje się nie tylko największą wartością, lecz także najwyższym obrotem. Spółki w tym indeksie należą do rynku podstawowego. Ważnym indeksem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jest także tak zwany indeks średniaków. Do tego notowania nie może wejść dwadzieścia najbogatszych spółek oraz spółki indeksu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Indeks średniaków podają odpowiednie organy giełdy. Do indeksu średniaków nie mogą wejść ponadto spółki posiadające siedzibę poza granicami naszego kraju. Znanym indeksem jest jeszcze warszawski indeks rynku równoległego, który oblicza akcje spółek z rynku równoległego.