Podział papierów wartościowych

Giełda, która w naszym kraju ma swoją siedzibę w Warszawie, daje swoim uczestnikom szansę na swobody obrót papierami wartościowymi, które zostały prawnie dopuszczone do transakcji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli poszukujemy sposobów na zainwestowanie swoich pieniędzy, to jednym z najskuteczniejszych i najpowszechniejszych sposobów jest spróbowanie swoich sił na parkiecie giełdowym. Na giełdzie notowanych jest wiele instrumentów finansowych, lecz wśród kilkunastu do wyboru, uczestnicy najczęściej kupują i sprzedają akcje i obligacje. Papierem wartościowym można nazwać dokument, który upoważnia nas do korzystania z danego prawa majątkowego, bez danego dokumentu tego prawa majątkowego wykonywać nie można. Papiery wartościowe możemy na przykład podzielić ze względu na funkcje prawne, jakie pełnią. Wśród tej grupy na pierwszy plan wysuwają się papiery wartościowe reprezentujące różnego rodzaju wierzytelności pieniężne takie, jak czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe listy zastawne i hipoteczne. Do drugiej grupy w tym zestawie należą dokument potwierdzające prawo do współwłasności majątkowej są nimi przede wszystkim wszelkiego typu akcje. Trzecią i ostatnią grupą z tego zakresu są papiery uprawniające do dysponowania rzeczami. Dochód z papierów wartościowych może być stały, jak to jest w przypadku obligacji, lub papiery o dochodzie zmiennym tak, jak to jest przy zakupie akcji spółek.