Podatki od zbycia akcji

Kupiliśmy nasze pierwsze papiery wartościowe, odnieśliśmy pierwsze sukcesy i porażki na giełdzie i nadchodzi wreszcie czas rozliczenia naszych dochodów z fiskusem. Oczywiście możemy powierzyć tą niezbyt przyjemną dla wielu czynność fachowcom, jednak warto chociaż posiadać podstawowe informacje na co zwracać uwagę. Głównym punktem jest podatek jaki przyjdzie nam zapłacić. Jest to 19 % naszego dochodu kapitałowego ze sprzedaży akcji. Możemy oczywiście odpisać od tego podatku wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy do jego otrzymania. Wliczamy tutaj wszelkie koszty związane z prowadzeniem rachunku maklerskiego, koszty dajmy na to podatku do spadku i darowizny jeśli papiery wartościowe otrzymaliśmy w spadku co często się zdarza, a nie zawsze przysługuje nam całkowite zwolnienie z podatku. Biuro maklerskie wystawi nam dokument Pit 8C gdzie wyszczególniony będzie dochód i koszty. Na tej podstawie należy rozliczyć się z Fiskusem. Opodatkowaniu podlega nie tylko odpłatne zbycie akcji, ale również innych papierów wartościowych. Musimy bezwzględnie pamiętać o złożeniu zeznania w terminie, gdyż możemy mieć poważne kłopoty jeśli tego nie zrobimy. Od podatku możemy odliczyć także poniesione straty, ale robimy to w roku następnym, mamy na to 5 lat od momentu osiągnięcia strat. Jest to nikła pociecha za oddane na podatek pieniądze.