Nadzór na giełdą papierów wartościowych

Nad działaniem i realizacją zadań giełdy papierów wartościowych czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, która jest jedną najważniejszych instytucji państwowych, jeżeli chodzi o finanse. Warszawska giełda papierów wartościowych działa w oparciu o koncesję uzyskaną od państwa. Wszystkie papiery wartościowe, które wejdą do obrotu, muszą uzyskać zgodę komisji nadzoru finansowego właśnie. Kontrola tak olbrzymiej spółki akcyjnej, jaką jest giełda nie jest wcale łatwe. Wartość wszystkich spółek na połowę roku dwutysięcznego dwunastego, to około sześciuset siedemdziesięciu miliardów złotych. Obecnie na giełdzie papierów wartościowych notowanych jest około czterystu trzydziestu podmiotów. W naszym kraju akcje mogą emitować tylko spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne, jednak na indeksach giełdowych notowane są niemal wyłącznie spółki akcyjne. Prawidłowe i efektywne działanie giełdy papierów wartościowych zapewnia również precyzyjnie ułożony regulamin i statut giełdy. W statucie giełdy papierów wartościowych zostały zawarte tak istotne kwestie, jak ogólne zasady funkcjonowania giełdy, rodzaje podmiotów, które mogą uczestniczyć w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych, czy sposoby i rodzaje dokonywania transakcji na giełdzie. W regulaminie natomiast możemy dowiedzieć się, kiedy i o której godzinie będzie otwarta sesja na giełdzie i tym podobne wiadomości organizacyjne, uporządkowujące wiele spraw.