Kursy papierów wartościowych

Będąc na giełdzie, nie ważne czy papierów wartościowych, giełdzie towarowej, handlowej zawsze musimy ponieść pewien koszt by móc stać się właścicielem nowo zakupionej rzeczy. Kurs papierów wartościowych jest niczym innym, jak ceną, którą trzeba zapłacić by być ich posiadaczem. Kurs jako cena rynkowa jest z reguły odmienna od ceny nominalnej. Od czego zależy zatem kurs? Przede wszystkim od wypłacanej dotychczas i przewidywanej do wypłaty dywidendy osiągniętej w roku poprzednim. Określa go zatem część poniesionego zysku. Przewidywana stopa procentowa zysku, pozycja spółki na rynku, wartość majątkowa tejże spółki oraz średnia poziomu oprocentowania obligacji także kreuje wysokość kursu. Aktualne kursy papierów wartościowych określa się głównie za pomocą cen rynkowych oraz ilości zleceń. Niefortunny spadek wartości papierów wartościowych doprowadzić może do krachu giełdowego, który może zadziałać destruktywnie na całą gospodarkę i rynek nie tylko w danym kraju ale i na całym świecie. Świadkami takiego krachu giełdowego byliśmy kilka lat temu, kiedy to wiele firm straciło możliwość bytu a ceny towarów i usług znacznie wzrosły. Wyróżniamy dwa systemy tworzenia kursu: system kursu jednolitego oraz notowania ciągłego. Wielce znacząca jest także wartość kursu otwierająca sesję oraz ją kończąca.