Krótka terminologia dla początkujących graczy

Czym są akcje i obligacje? Znajomość tych terminów jest priorytetem do poznania nim zaczniemy inwestować i grać na giełdzie. Czym są, zatem akcje? Akcje to część wartości danej firmy należące do ich posiadacza. Akcja uprawnia posiadacza do dywidendy lub (oraz) uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu, co oznacza, iż w pewien sposób mamy prawo do decydowania o przyszłości i losach spółki. Obligacja jest natomiast papierem dłużnym, czyli dowodem pożyczki, jaką udziela właściciel wystawcy obligacji, czyli Skarbowi Państwa, firmie, czy też gminie. Posiadanie obligacji uprawnia do otrzymywania odsetek, a także zwrotu kapitału. Akcje i obligacje mogą być notowane na giełdzie. W przypadku akcji padło hasło dywidendy, czym zatem są ów dywidendy. Dywidenda jest częścią zysku spółki wypłacaną posiadaczom akcji. Dywidendę otrzymamy dopiero, gdy Walne Zgromadzenie uchwali jej wypłatę oraz wielkość, ustala również dzień ustalenia prawa do dywidendy, a także dzień jej wypłaty. Dywidenda jest zwykle wypłacana raz w roku i dotyczy podziału zysku z poprzedniego roku obrachunkowanego w spółce. Stopa dywidendy – to stosunek jej wielkości do ceny jednej akcji, waha się zwykle od 0, 2-10%·Terminologia przydatna, a nawet obowiązkowa do zaznajomienia przed przystąpieniem do inwestowania na giełdzie papierów rachunkowych, jest bardzo długo, warto jednak wiedzieć to, co najważniejsze, a z czasem poznawać krok po kroku, kolejne możliwości, jakie przynosi gra na giełdzie.