Jak powinna funkcjonować giełda

Giełda papierów wartościowych to w najprostszym wyjaśnieniu doskonale zorganizowany i wyspecjalizowany rynek, na którym można kupować i sprzedawać akcje i obligacje i inne dopuszczone do obrotu publicznego papiery. Największe i najsłynniejsze giełdy papierów wartościowych (znane też, jako giełdy pieniężne) znajdują się w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Paryżu, Amsterdamie. Giełda papierów wartościowych znajduje się również w Warszawie. Warunków, jakie musi spełniać giełda, by móc funkcjonować jest wiele. Jednym z najważniejszych jest umożliwienie przez giełdę równego i rzetelnego dostępu do informacji każdemu z inwestorów, a także doskonale zintegrowany system informatyczny dbający o odpowiedni, precyzyjny i dostatecznie szybki przepływ danych i informacji niezbędnych do funkcjonowania giełdy. Giełdy pełnią również wiele funkcji, jedną z istotniejszych jest funkcja wartościująca, dzięki, której podmioty gospodarcze mają możliwość przeprowadzania rynkowej wyceny. Ważną funkcją jest również funkcja kontrolna, która umożliwia – dzięki nowoczesnym środkom przekazu – inwestorom sprawdzanie rezultatów działań danej spółki oraz kontrolowania pracy zatrudnionych przez siebie menadżerów. Dzięki istnieniu giełdy możemy oszczędzać swoje finanse, ale również, – co jest jej głównym celem – pomnożyć majątek, do tego stopnia, że znacznie się na tym wzbogacimy, istnieje oczywiście ryzyko straty sporego kapitału.