Granie na giełdzie- nie ryzykujesz, nie zyskujesz

Granie na giełdzie zawsze wiąże się z ryzykiem, które jest tym większe, im większy potencjał zysków. Wiedza i doświadczenie pozwalają to ryzyko zminimalizować. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, np. akcji konkretnej spółki należy przyjrzeć się jej finansom. Jeżeli spółka w ostatnim czasie przynosiła zyski, ryzyko finansowe inwestora jest niższe. Istnieje również ryzyko inflacji, która powoduje realny spadek wartości nagromadzonego kapitału. W tym przypadku suma na koncie może pozostawać bez zmian, ale wartość nabywcza pieniędzy będzie spadać. Wysoki poziom inflacji może powodować również wzrost stóp procentowych, co nie jest korzystną sytuacją dla inwestorów. Granie na giełdzie wiąże się z ryzykiem stóp procentowych, walutowym, rynkowym, politycznym, cen surowców, i. in. Ryzyko to można zmniejszyć np. przez dywersyfikację. Oznacza to inwestowanie w kilka spółek, branż czy typów instrumentów finansowych, zamiast trzymać się inwestycji jednego typu. Istotne jest także ograniczanie strat, umiejętność godzenia się z nimi. Spadek kursu akcji nie oznacza tego, że powróci do poprzednich poziomów. Ograniczaniu ryzyka sprzyja przemyślenie, przygotowanie się do inwestycji oraz uzyskanie jak największej liczby informacji. Grając na giełdzie lepiej inwestować tylko nadwyżkę pieniędzy, a wcześniej zastanowić się na jak duże, ewentualne straty możemy sobie pozwolić. Taka jest bowiem sytuacja życiowa.