Giełdy państwowe i korporacyjne

Giełdy papierów wartościowych, mają bezpośredni związek z giełdami towarowymi. Pierwszymi prawdziwymi giełdami papierów wartościowych były giełdy w Antwerpii i Amsterdamie. Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, najważniejszymi światowymi giełdami były giełda nowojorska i giełda w Londynie. Obecnie najważniejszymi dla światowej gospodarki giełdami papierów wartościowych, są oprócz giełd nowojorskich i londyńskiej, giełdy we Frankfurcie nad Menem, w Paryżu, Tokio, czy Hong Kongu. W naszym kraju giełda zlokalizowana jest w stolicy, w Warszawie. Na giełdzie można zakupić papiery wartościowe po aktualnych ich notowaniach. Żaden uczestnik transakcji giełdowych nie może mieć stu procentowej pewności, czy na jutrzejszym notowaniu, wartość danego papieru wartościowego utrzyma się, pójdzie w górę, czy też spadnie. By grać na giełdzie trzeba posiadać bardzo rozległą wiedzę finansową, i duże doświadczenie. Wszystkie papiery wartościowe, które możemy nabyć na giełdzie zostały wcześniej zatwierdzone przez odpowiednią instytucję państwową. Giełdy mogą działać albo w formie korporacyjnej albo państwowej. Większość współczesnych giełd papierów wartościowych poddanych jest nadzorowi i kontroli ze strony instytucji państwowych. Państwo na przykład udziela giełdzie koncesji na jej działanie. Giełda korporacyjna daje możliwość otworzenia organizacji giełdowej zgodnej z prawem handlowym, bez ingerencji ze strony państwa.