Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych jest miejscem zrzeszającym kupujących oraz sprzedających. Uczestników transakcji w tym pośredników obowiązuje postępowanie regulaminowe. Towary prezentowane na giełdzie określone są za pomocą specyfikacji papierów wartościowych oraz ceny, jaką trzeba ponieść przy przenoszeniu prawa własności. To, co dzieje się na giełdzie podchodzi pod kontrolę państwa. To państwo reguluje oraz udziela wszelkich pozwoleń, w tym koncesji na działalność obrotem papierów wartościowych. Wyróżniamy dwa rodzaje giełdy: państwowa (władzę sprawuje państwo, jest jej właścicielem, w rękach państwa spoczywają decyzje o losach giełdy) oraz korporacyjna (posiada autonomię funkcjonowania, podstawą zaistnienia giełdy jest prawo handlowe a głównymi jej uczestnikami są banki i domy maklerskie). Aby giełda funkcjonowała zgodnie z pierwotnym założeniem należy ustalić pewne zasady. Dotyczą one ustalenia tego, kto może być uczestnikiem na giełdzie papierów wartościowych, stworzenia regulaminu oraz prawnych przepisów, do których uczestnicy za zgodą będą się stosować, organizacji miejsca spotkań, na których odbywać się będą sesje oraz stworzenie władzy giełdy, która będzie trzymać pieczę nad jej działalnością. Dopiero połączenie tych wszystkich elementów da spójną całość organizacyjną, która będzie funkcjonować sprawnie.