Giełda papierów wartościowych

Jedną z najważniejszych instytucji publicznych o charakterze finansowym w naszym kraju jest giełda papierów wartościowych. Warszawa jest siedzibą giełdy papierów wartościowych. Giełda daje każdemu uczestnikowi szansę obrotu papierami wartościowymi. Do instrumentów finansowych notowanych na krajowej giełdzie należą między innymi, akcje, obligacje, prawa poboru i tym podobne. By dany instrument finansowy mógł być przedmiotem obrotu, musi najpierw być dopuszczony przez Komisję Nadzoru Finansowego do obrotu giełdowego. Wszystkie transakcje, do jakich dochodzi na giełdzie papierów wartościowych są normowane przez regulamin giełdy zatwierdzony przez instytucję państwową wymienioną powyżej. Komisja nadzoru finansowego pełni swoją funkcję od dwa tysiące szóstego roku. Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest niewątpliwie najważniejszą częścią rynku wtórnego. Do transakcji na giełdzie dochodzi głównie za pośrednictwem domów maklerskich, a także instytucji bankowych, które prowadzą działalność maklerskich. Z ostatnich danych wynika, że klienci indywidualni na giełdzie papierów wartościowych to obecnie około dwudziestu pięciu procent spośród wszystkich uczestników. Świadczy to o tym, że coraz więcej osób decyduje się na spróbowanie swoich sił w tym niezwykle ryzykownym przedsięwzięciu. Na naszej giełdzie notowanych jest obecnie ponad czterysta spółek, a ich wartość przekracza sześćset siedemdziesiąt miliardów złotych.