Funkcje papierów wartościowych

Papiery wartościowe dają ich posiadaczowi poniekąd władzę oraz procentowy zysk, zazwyczaj zmienny. Zależy on od notowań na giełdzie papierów wartościowych oraz pozycji firmy, które papiery nabyliśmy. Podstawową funkcją, jaką spełniają papiery wartościowe to przenoszenie prawa majątkowego. Do prawa majątkowego uprawniona jest osoba, która aktualnie posiada dokumenty. Do pozostałych funkcji zaliczamy kilka następujących pozycji. Funkcja kredytowa polega na przekazaniu przez nabywcę emitentowi określonej sumy pieniężnej. Funkcja obiegowa związana jest z łatwością przenoszenia praw majątkowych. Funkcja płatnicza daje możliwość posługiwania się nie tylko gotówką ale czekami lub wekslami, które zaliczamy do papierów wartościowych. Funkcja gwarancyjna daje pewność zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji kupna-sprzedaży oraz gwarancję jakości, za pomocą wystawienia odpowiedniego do tego celu dokumentu. Ostatnią jest funkcja legitymacyjna, która umożliwia i ułatwia określenie podmiotów, które są właścicielami danego prawa majątkowego. Przez lata powstało wiele teorii dotyczących samej definicji papierów wartościowych pod które wskazywało się poszczególne ich funkcje. Oto niektóre z tych teorii: dobrej wiary, kontraktowa, emisyjna, kreacyjna. Każda teoria mimo wszystko skupia się na formie tworzonego dokumentu uprawniającego do przeniesienia prawa majątkowego.