Funkcje giełdy papierów wartościowych

W warunkach gospodarki wolnorynkowej, giełda papierów wartościowych odgrywa niezwykle istotną rolę dla funkcjonowania całej gospodarki krajowej. Przed każdą giełdą postawionych jest szereg zadań i funkcji, które powinna spełnić. Do najważniejszych funkcji giełdy papierów wartościowych należy przede wszystkim funkcja alokacyjna, dzięki, której przepływa kapitału odbywa się w kierunku najbardziej skutecznym. Chodzi o to by środki finansowe otrzymywała ta spóła, przed którą rysują się najbardziej efektywne perspektywy wykorzystania tych środków. Akcjonariusze powinni móc czerpać z tego, jak największe zyski. Dobrą giełdę papierów wartościowych powinno interesować tylko i wyłącznie zapewnieni sowim uczestnikom równego dostępu do informacji i możliwość szybkiego zawarcia transakcji. Bezpieczeństwo przelewanych kwot pieniężnych również zajmuje jedną z nadrzędnych pozycji. Kolejną niezwykle ważną funkcją, jaką spełnia giełda papierów wartościowych jest funkcja kontrolna. Cała struktura giełdy jest zorganizowana w taki sposób by stworzyć pośredni mechanizm kontrolny na linii akcjonariusze- spółki i menadżerowie. Giełda oczywiście musi dawać równą szansę pomnożenia kapitału zarówno podmiotom gospodarczym, jak i zwykłym osobom fizycznym, które mogą uczestniczyć w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych poprzez biura maklerskie i pracujących w nich maklerach. Kolejną funkcją giełdy jest funkcja wartościująca.