Forex inny sposób inwestycji

O ile mniej więcej wiemy na czym polega inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych, to rynek Forex niewielu ludziom coś mówi . Jest to metoda inwestowania na rynku z tym, że nie akcji a walut. Przedmiotem obrotu są po prostu waluty różnych krajów. Jest to rynek trwający cały czas bez sesji zamknięcia i otwarcia na GPW. Istnieje nieustanny obrót walutami. Co ciekaw na rynku Forex możemy zarabiać nie tylko na wzrostach ale i spadkach kursów walut. Jeżeli chodzi o ryzyko tak samo jak i w przypadku giełdy istnieje i zależy od sytuacji na rynku. Umocnienia i spadli kursów, stopy procentowe, sytuacja polityczna i gospodarcza kształtują w dużym stopniu potencjalne zyski i straty. Dużą zachętom do inwestowania jest tutaj stała możliwość obrotu walutą oraz dostęp do transakcji na całym świecie. Istnieje jednak zasadnicza różnica. Banki i instytucje oferujące takie inwestycje najczęściej żądają wpłaty zabezpieczenia naszych transakcji, co możemy nazwać swoistym rodzajem kaucji. Ponosimy więc dodatkowe koszty. Obrót walutowy jest trochę trudniejszy do zrozumienia niż rynek akcji, ale także możemy korzystać z kont i wirtualnych pieniędzy w celu sprawdzenia na czym tak w ogóle ta forma inwestowania polega. Możemy przetestować różne dostępne opcje i narzędzia zanim podejmiemy ostateczną decyzję.