Elementy systemu giełdowego

System giełdowy to system, którego centrum stanowi centralny komputer realizujący najważniejsze dla przebiegu sesji funkcje. Nowoczesny system giełdowy powinien cechować się pełną automatyzacją, otwartą architekturą oraz elastycznością systemu. Automatyzacja usprawni przekazywanie zleceń inwestorów oraz zawieranie transakcji. Otwarta architektura umożliwi współdziałanie z systemami komputerowymi w domach maklerskich. Elastyczność systemu zapewni dostosowanie się do zmieniających się potrzeb związanych z organizacją obrotu. Najważniejszymi elementami systemu giełdowego są: system notujący, kalkulator indeksów, interfejs umożliwiający przekazywanie zleceń oraz system dystrybucji informacji giełdowych. System notujący pozwala na: przyjmowanie i sprawdzanie zleceń składanych przez domy maklerskie, kojarzenie zleceń i zawieranie transakcji oraz przekazywanie informacji zleceniach transakcjach. Kalkulator indeksów jest programem, na bieżąco obliczającym wartości indeksów. Przekazuje je również do systemu informacyjnego. Interfejs przekazuje zlecenia z domów maklerskich do systemu notującego, system dystrybucji informacji giełdowych przekazuje i rozprowadza drogą satelitarną informacje dotyczące zleceń, transakcji i in. Informacje wysyłane są w tym samym czasie do: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowego Depozytu Papierów, a także agencji informacyjnych i innych dystrybutorów informacji.