Działalność biura maklerskiego

Aby inwestować na giełdzie nie trzeba być znawcą. Oczywiście wiedza podstawowa jest konieczna. W przypadku, gdy wiemy już jak działa funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych można bez ograniczeń sprzedawać i kupować. Dokonać tego można za sprawą działalności domów czy biur maklerskich. To instytucje, które posiadają uprawnienia do obrotu papierami wartościowymi. Zazwyczaj współistnieją z bankiem, wcielając się w rolę pośrednika. Zainteresowany w domu maklerskim zakłada rachunek inwestycyjny, na którym dokonuje się transakcji. Tymi zadaniami akurat zajmuje się makler. Do jego podstawowych zadań należy oferowanie papierów wartościowych potencjalnym nabywcom. Odpowiedzialny jest za kupno i sprzedaż papierów wartościowych we własnym imieniu na swój lub cudzy rachunek. Jako fachowiec w swej dziedzinie zawiera umowy wiążące dom maklerski oraz przyszłego inwestora. Prowadzi wszelkie działania ułatwiające inwestorowi prace organizacyjno-administracyjne. Oprócz tworzenia umów archiwizuje dokumenty, analizuje rynek kapitałowy, doradza, odradza, prowadzi rozliczenia, pośredniczy w nabywaniu. Makler ma możliwość ustalenia kursu dnia oraz tzw. kursu specjalisty. Dobry makler powinien stać się naszym przyjacielem, powinniśmy darzyć go zaufaniem oraz szacunkiem ponieważ pomaga nam mnożyć majątek.