Czym jest dywidenda

Uzyskany zysk jest różnie nazywany. Zależy on rodzaju wykonywanej działalności przez człowieka. Za pracę otrzymujemy wynagrodzenie, za wybitne osiągnięcia w nauce stypendium. Na każdej płaszczyźnie naszego życia ponosimy zyski i straty. Nie są one wyłącznie materialne. Na giełdzie papierów wartościowych również możemy ponieść stratę jak i zysk. Jak do tego ma się tytułowa dywidenda? Dywidenda jest to procentowa część zysku netto, przypadająca na jedną akcję, przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Jej wysokość zależy przede wszystkim od wypracowanego przez spółkę zysku oraz od decyzji walnego zgromadzenia dotyczącego jego podziału. Aby doszło do faktycznej wypłaty wartości dywidendy spełnione muszą być następujące warunki: musi zakończyć się okres podatkowy czyli w przypadku giełdy papierów wartościowych tzw. roku obrotowego. W wielu przypadkach wypłaty nie są wstrzymywane a wypłacane w formie zaliczek. Kolejnym warunkiem jest sporządzenie sprawozdania finansowego, w którym jest określona w sposób jasny sytuacja finansowa spółki, poziom zysków oraz strat. Dopiero po zatwierdzeniu przez członków zarządu spółki sprawozdania finansowego można przejść do podejmowania decyzji dotyczących podziału i wypłaty dywidendy. Poziom, na jakim utrzymują się wypłacane dywidendy świadczy o sytuacji spółki, często o jej renomie.