Czym jest dywersyfikacja i co należy o niej wiedzieć

Dywersyfikacja to metoda zarządzania ryzyka, polegająca na dywersyfikacji produktowej, czyli rozszerzaniu i różnicowaniu asortymentu wyrobów, rodzajów działalności, – co określany mianem dywersyfikacji branżowej. Dywersyfikacja dzieli się również na dywersyfikację geograficzną, czyli dywersyfikację obszarów aktywności gospodarczej, wszystkie te działania mają na celu rozłożenie ryzyka na inne grupy klientów i dostawców. Dywersyfikacja w węższym znaczeniu polega na wprowadzeniu niewielkich zmian do dotychczas oferowanych produktów, oferując je tym samym nabywcom, których zainteresowania wcześniej nie uzyskali. Dywersyfikacja horyzontalna polega zaś na zaoferowaniu stałym klientom nowych produktów, chociażby takich, jak nowy smak znanych cukierków. Istnieje również oferta polegająca na wprowadzeniu produktów niezwiązanych z poprzednimi wyprodukowanymi przez jednego producenta, często rezygnując przy tym z poprzednich (starszych) produktów. Dywersyfikacja z pewnością zmniejsza ryzyko strat, dzięki dywersyfikacji portfela minimalizujemy ryzyko inwestycyjne, tak, że zmiana ceny jednego, czy kilku produktów nie wpływa na wartość portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja dotyczy wielu aspektów, produktów, usług, odbiorców, technologii, ryzyka, inwestycji i zawsze jej głównym priorytetem jest zmniejszenie ryzyka poniesienia wysokich kosztów. Wszyscy, bowiem chcemy, aby takie ryzyko było jak najmniejsze i to zdecydowanie.