Czym jest Daytrading?

Daytrading określane jest często, jako szybka sprzedaż – spekulacja na dziennych zmianach cen. W Daytrading’u chodzi o inwestowanie w jak najkrótszym okresie czasu, w czasie jednej sesji należy kupić i sprzedać wszystkie posiadane walory. Jest to metoda ceniona przede wszystkim przez osoby szanujące wysoką płynność swoich aktywów, a także są świadome podwyższonego poziomu ryzyka. Inwestycje daytrading wymagają od zainteresowanych wiele czasu, gdyż w takim przypadku wymagana jest stała kontrola i obecność podczas notowań. Jedną z zalet daytradingu, jest istotny fakt, jakim jest otrzymywanie niższych prowizji oferowanych przez biura maklerskie. Jeśli na jednej sesji giełdowej na rachunku zostaną zrealizowane transakcje kupna i sprzedaży akcji, to w takim przypadku prowizja naliczona od wartościowo mniejszego obrotu będzie niższa. Mimo to metoda daytrading jest metodą bardzo ryzykowną i nie oszukując się wielce – stresującą. W przypadku daytradingu trzeba błyskawicznie działać i reagować, być gotowym na każdy ruch i czujnie obserwować zmiany w notowaniach. To zdecydowanie metoda dla osób niecierpliwych, lubiących ryzyko, adrenalinę, ale również dla osób, które dobrze znają się na inwestowaniu, a obszar giełdy papierów wartościowych nie jest im obcy i wiedzą, jak poruszać się po tym finansowym świecie. Szybka decyzja, szybki zysk, ale warto pamiętać, że czasami chwila nieuwagi może przynieść nam poważne straty.