Czym jest ceduła giełdowa

Każda rzecz, którą legalnie kupujemy jest rejestrowana. Rejestracja ta odbywa się na wielu etapach i zaczyna już w momencie procesu produkcji danego dobra, które nabyliśmy. Wystawia się wiele faktur oraz dokumentów zezwalających na dalszą obróbkę oraz dystrybucję. Ścieżka biurokratyczna jest długa i kręta. Na giełdzie papierów wartościowych również następuje rejestracja. Do tego celu używana jest tzw. ceduła giełdowa. Jest to dokument rejestrujący. Zawarte w niej informacje dotyczą wszystkich kursów podczas trwania wszystkich sesji. Zatem kursy akcji ogłaszane po każdej sesji giełdowej zapisywane są w cedule jako realne, statystyczne potwierdzenie danej ceny. Ceduła rejestruje także najwyższy poziom kursów oraz najniższy osiągnięty podczas sesji dnia. Kursy te dają obraz różnorodności rynku, uczestników oraz wywołanych cen. Niezmiernie ważne są wartości kursów rozpoczynających sesję oraz ją kończących. To z kolei daje możliwość monitorowania popytu oraz podaży na rynku giełdowym. Ceduła giełdowa daje możliwość urzędowego porozumiewania się oraz szczegółowego rejestrowania w celu dalszej analizy praw, jakie rządzą nie tylko giełdą papierów wartościowych ale i całą gospodarką krajową i światową. Ceduła określa także wskaźnik pozycji spółek na rynku. Stanowi zatem czyste źródło ważnych informacji giełdowych.