Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna stanowi metodę badania zachowań rynku na podstawie wykresów cenowych. Jej celem jest przewidywanie przyszłych ruchów cen i trendów, badanie popytu i podaży. Wiarygodność analizy zwiększa wielkość wolumenu lub ilość otwartych pozycji. Głównym narzędziem w analizie technicznej jest wykres cenowy (najczęściej świecowy i słupkowy). Analizą techniczną można posługiwać się przy badaniu cen wszystkich możliwych rynków. Podstawowe metody i narzędzia analizy technicznej stosuje się zwykle w podobny sposób niezależnie od rodzaju rynku. Trzy główne reguły analizy technicznej to: rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom oraz historia lubi się powtarzać. Pierwsza reguła zaznacza, że wszystkie czynniki, które mają wpływ na kurs są uwzględnione w analizie technicznej. Mówi też o tym, że kursy akcji wyprzedzają faktyczne zdarzenia oraz, że cena odzwierciedla wszystkie czynniki, które miały na nią wpływ. Druga zasada mówi, iż rozpoznanie trendów cen sugeruje, że prędzej będzie można spodziewać się ich kontynuacji niż zmiany. Wyróżnia się trzy typy kierunków (trendów), w których poruszają się ceny: wzrostowy, spadkowy, boczny. Zasada trzecia dowodzi, że inwestorzy w wielu sytuacjach reagują podobnie na podobne bodźce. W taki sposób możliwe jest zaobserwowanie na wykresie wzorów zwanych formacjami technicznymi (powtarzające się zachowania, rekcje giełdy). A te mogą być bardzo różne, najróżniejsze.