Coś z historii

Jak każde wydarzenie inicjujące rozwój czegoś nowego, ma swoją historię. Niekiedy historia ta jest długa i kręta, kiedy indziej prosta i krótka. Warto przyjrzeć się, jak to było z giełdą papierów wartościowych. W naszym kraju pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w 1817 r., siedziba mieściła się w stolicy. Sesja początkowo trwała tylko godzinę od 12 do 13. Wiek XIX stał się kolebką rozpowszechniania obligacji oraz weksli. W okresie późniejszym również akcji. Każdy znający historię Polski jest w stanie wyobrazić sobie co stało się z działalnością, którą prowadziła giełda. Dopiero w 1989 r. nastała reaktywacja tej działalności na szeroką skalę i z wielkich rozmachem. Stworzono wówczas odpowiednią do czasu i sytuacji panującej w kraju infrastruktury rynku kapitałowego. Do jej budowy skorzystano z nowoczesnych wzorców zagranicznych. Dzięki temu załatano luki administracyjno-organizacyjne oraz prawne. Na początku lat 90-tych uchwalono najważniejsze ustawy o obrocie papierami wartościowymi oraz funduszach powierniczych. Ustalono wówczas reguły funkcjonowania domów maklerskich, funduszy powierniczych oraz wszelkich organizacji sprawujących pieczę nad giełdą papierów wartościowych. Dziś warszawska giełda nie odstaje od światowych pionierów. Jest dynamiczna, rozwijająca się, czerpiąca z innowacyjnych rozwiązań.